GENEL KURUL KONGRE İLANI
 
 
Derneğimiz yönetim kurulu 02.06.2021 tarihinde dernek merkezinde toplanarak, Derneğimiz 2021 olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 19/06/2021 Cumartesi günü saat 11:00’da dernek yerleşim yerinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 26/06/2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına; bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündeminin yönetim kurulumuz tarafından tespit edilecek dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerine derneğimiz web sayfasında yayınlanmasına, GSM telefonlarına veya elektronik posta adreslerine mail olarak  bildirilmesine karar verilmiştir.
 
Genel Kurul Toplantı Gündemi:
 
  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan  seçimi, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
  3. Dernek tüzük değişikliğinin okunması ve kabulü
  4. Yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ibrası ve kabulü
  5. Denetim kurulu raporlarının okunması ibrası ve kabulü
  6. Dernek olarak Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna üye olunması ve delege belirlenmesi
  7. Dernek tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulu
  8. Dernek zorunlu organlarının seçimi,
  9. Dilek, temenniler ve kapanış.